طراحی این کارت ویزیت یه معجزه بود!

من با این که تازه فوتوشاپ رو یاد گرفته بود اما با کمک مربی عزیزم  توانستم این طراحی را انجام بدهم...laugh

اگه شما هم از این طراحی خوشتون اومد می تونید توی تب ارتباط با من سفارش بدین!